vbudan@...sv1.pecs.matav.hu
JATEK
JATEK 451 1997-07-21 Fatty Bear